Zaznacz stronę

Många hundar av framförallt småraser har problem att andas genom sina luftvägar. Detta kan bero på flera orsaker. Dessa problem kallas ofta för dyspné och kan efter flera år leda till cirkulatoriska problem, försämrad livskvalité och kortare liv som följd. De flesta dyspnéer från övre luftvägar kan åtgärdas kirurgiskt i dagsläget. Dessa åtgärder förbättrar och förlänger djurets liv.

Hubert var en av de första i Sverige att utföra ett ingrepp på kollaberat trakea med den nya metoden, utan den massiva gammastrålningen som patienten utsätts för vid Fluoroskopi.

Vi använder de bästa tillgängliga stenter som finns på världsmarknaden.

Vi har ett exklusivt avtal med Enyvet, Ltd som är den enda leverantören i Europa för Nitinolstenter som är tillverkade och registrerade för djur. Materialet är det senaste som används även i humanvården.

Om din hund lider av kroniska luftvägsproblem eller har diagnoserats för trakeal kollaps, kontakta oss. Vi hjälper dig och berättar om möjligheterna!