Zaznacz stronę

Behandlingar

Vi erbjuder

Gastroskopi

Bronkoskopi

Kardiologi

Ultraljud buk och hjärta

Mjukdelskirurgi

Blodprovstagning och diagnostik på plats.

Sövning av patienter med hjärtproblem

Tandvård

Vaccinationer, besiktning

Dialys

Avlivningar

Avmaskning, pass

Vad vi gör

Röntgen

Denna typ av bilddiagnostik är främst lämplig för skelettdelar och kontraststudier.
Vill du boka tid för röntgen av höft och/eller armbågar ring oss, så bokar vi tid. När bilderna är tagna skickas de till Svenska Kennelklubbens veterinärer för bedömning.
Så klart erbjuder vi helt digitalt röntgensystem (DR) för den bästa möjliga bildkvalitén.
Behöver ditt djur röntgas kan du bli ombedd att vara med och hjälpa till att hålla ditt djur.

Blodprovstagning och diagnostik på plats

Vi har samma blod- och labbaparater som de stora djursjukhusen i närheten.
Vi samarbetar med certifierade laboratorier i Sverige och Tyskland för att täcka de få prover som vi inte kan analysera på plats.
Har du ett prov som du vill skicka för avel eller i ett annat syfte kan vi hjälpa dig med detta?

Tandvård

Dålig tandhygien kan i vissa fall leda till problem med hjärtklaffar. Hos vissa djur är det svårt att förebygga tandsten. Detta kan bero på många olika orsaker. Då måste man sanera munnen med hjälp av specialutrustning.
Första tecken på problem i munnen kan vara dålig andedräkt eller minskat foderintag.
Har det gått för långt kan det leda till att man måste dra ut en eller flera tänder.
Vi erbjuder tandstenssanering med ultraljud samt tandröntge

Sövning av patienter med blåsljud

Har ditt djur ett blåsljud på hjärtat?
Då tillhör det en högre riskgrupp. För att bestämma typ av narkos måste fler hjärtegenskaper granskas och utifrån dessa brister som upptäcks kan man bestämma hur man ska gå vidare.
Vår kardiolog Hubert har flera års erfarenhet med att skräddarsy narkos för hjärtsjuka patienter. Han delar gärna med sig sin erfarenhet vid besöket.

Kardiologi

Doberman DCM screening undersökningar
Hjärtundersökningar på hundar och katter.
Bedömning av narkosrisk på hjärtsjuka patienter
HCM screening – inom kort

Graviditetsultraljud även i hemmiljö!

Att undersöka en dräktig tik är en av de trevligaste bitarna med ultraljud!
Trots att vi anstränger oss till det yttersta för att bemöta våra patienter på bästa möjliga sätt så vet vi hur stressande ett veterinärbesök kan vara.
Vi har därför tagit ett steg framåt och erbjuder graviditetsundersökningar i hemmiljö.
En hemmautraljudsundersökning kan bara bekräfta eller utesluta graviditeten. Vi kan dock göra ett försök att räkna foster beroende på hur långt gången graviditeten är.
En undersökning i hemmet kan tidigast göras fr.o.m. dag 20 efter parning.

Trakeala stenter för patienter med förträngningar i övre luftvägar

Många hundar av framförallt småraser har problem att andas genom sina luftvägar. Detta kan bero på flera orsaker. Dessa problem kallas ofta för dyspné och kan efter flera år leda till cirkulatoriska problem, försämrad livskvalité och kortare liv som följd. De flesta dyspnéer från övre luftvägar kan åtgärdas kirurgiskt i dagsläget. Dessa åtgärder förbättrar och förlänger djurets liv.
Hubert var en av de första i Sverige att utföra ett ingrepp på kollaberat trakea med den nya metoden, utan den massiva gammastrålningen som patienten utsätts för vid Fluoroskopi.
Vi använder de bästa tillgängliga stenter som finns på världsmarknaden.
Vi har ett exklusivt avtal med Enyvet, Ltd som är den enda leverantören i Europa för Nitinolstenter som är tillverkade och registrerade för djur. Materialet är det senaste som används även i humanvården.
Om din hund lider av kroniska luftvägsproblem eller har diagnoserats för trakeal kollaps, kontakta oss. Vi hjälper dig och berättar om möjligheterna!

Ultraljud

Ultraljud är den bästa undersökningen av mjukdelar som kan göras utan sövning. Vi är stolta att kunna erbjuda ulraljudsundersökningar av högsta kvalitet, såväl buk, muskler, knölar, senor, testiklar som hjärta. Vi utför undersökningar i djurets naturliga position utan rakning.
Optimalt för bukundersökningen bör djuret helst ha fastat 6-10 timmar före besöket för att minska mängden gas och träck i tarmen. Djuret ska däremot inte ha kissat före besöket.
Fosterdiagnostik:
På små tikar och katter kan vi bekräfta graviditeten med ultraljud redan vid 14 dagar efter parningen.
En mer omfattande graviditetsundersökning (inklusive könsbestämning) kan göras vid c:a 17-19 dagen efter parningen. Observera att en sådan undersökning tar längre tid och bara kan utföras på kliniken. En förutsättning är att tiken håller sig lugn under undersökningen.
Vi har även en bärbar ultraljudsenhet och kan därför utföra enkel dräktighetsundersökning i hemmamiljö.

Dialys

Som veterinär stöter man förr eller senare på patienter vars liv inte går att rädda, inte för man inte vet hur man skulle göra, utan för att man inte har en teknisk möjlighet till det. Bland dessa djur är majoriteten patienter med olika njurskador. T.ex. hundar och katter vars njurar har fått en akut skada, som skulle kunna behandlats, men gick bort p.g.a. höga URAT nivåer i blodet. Många kastrerade katter har en tendens till urinstensbildning. Bland dessa finns ett fåtal som får den ena eller båda uretärer täppta med uringrus eller sand.
Till akuta njurproblem hos hundar räknas svåra obstruktiva pyelonefriter eller glykol förgiftning som kan leda till dödsfall om huvudbehandlingen inte får igång njurfiltrationen i tid. Darför har vi bestämt att erbjuda möjlighet till dialys för våra patienter i de fall där den kan rädda liv.

Vaccinationer

Katt

Har du en katt kan du få den vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Rekommendationen är att vaccinera vid 9 veckors ålder, vid 12 veckor, vid 1 års ålder samt därefter varje år.
Utöver detta erbjuder vi också vaccination mot rabies och leptospiros om du ska resa utomlands med ditt djur. För regler gällande införsel av djur till andra länder och återinförsel/import till Sverige hänvisar vi till Jordbruksverket, telefon 036 15 50 00, hemsida: www.sjv.se.

Hund
Vi vaccinerar hundar mot valpsjuka, hepatit och parvovirus (trippelvaccination) och mot kennelhosta (parainfluensa). Grundvaccination sker vid 8 veckor, 12 veckor och vid ett års ålder. Därefter var 3:e år, eller varje år, beroende på det vaccin som används.
Vi vaccinerar även hästar, kaniner och illrar och har både levande och avdödat vaccin.
Gäller ditt besök hos oss endast ditt djurs årliga vaccination behöver du inte beställa tid utan kan komma när det passar dig under våra öppettider.
För vaccination mot rabies och leptospiros krävs bokad tid.