Vaccinationer

Vi rekommenderar att ha sitt djur skyddat mot sjukdomar genom regelbunda vaccinationer.

Hund
Vi vaccinerar hundar mot valpsjuka, hepatit och parvovirus (trippelvaccination) och mot kennelhosta (parainfluensa). Grundvaccination sker vid 8 veckor, 12 veckor och vid ett års ålder. Därefter var 3:e år, eller varje år, beroende på det vaccin som används.

Katt
Har du en katt kan du få den vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Rekommendationen är att vaccinera vid 9 veckors ålder, vid 12 veckor, vid 1 års ålder samt därefter varje år.

Utöver detta erbjuder vi också vaccination mot rabies och leptospiros om du ska resa utomlands med ditt djur. För regler gällande införsel av djur till andra länder och återinförsel/import till Sverige hänvisar vi till Jordbruksverket, telefon 036 15 50 00, hemsida: www.sjv.se.

Vi vaccinerar även hästar, kaniner och illrar och har både levande och avdödat vaccin.

Gäller ditt besök hos oss endast ditt djurs årliga vaccination behöver du inte beställa tid utan kan komma när det passar dig under våra öppettider.

För vaccination mot rabies och leptospiros krävs bokad tid.