Ultraljud

Ultraljud är den bästa undersökningen av mjukdelar som kan göras utan sövning. Vi är stolta att kunna erbjuda ulraljudsundersökningar av högsta kvalitet, såväl buk, muskler, knölar, senor, testiklar som hjärta. Vi utför undersökningar i djurets naturliga position utan rakning.

Optimalt för bukundersökningen bör djuret helst ha fastat 6-10 timmar före besöket för att minska mängden gas och träck i tarmen. Djuret ska däremot inte ha kissat före besöket.

Fosterdiagnostik:

På små tikar och katter kan vi bekräfta graviditeten med ultraljud redan vid 14 dagar efter parningen.

En mer omfattande graviditetsundersökning (inklusive könsbestämning) kan göras vid c:a 17-19 dagen efter parningen. Observera att en sådan undersökning tar längre tid och bara kan utföras på kliniken. En förutsättning är att tiken håller sig lugn under undersökningen.

Vi har även en bärbar ultraljudsenhet och kan därför utföra enkel dräktighetsundersökning i hemmamiljö.