Tandvård

Dålig tandhygien kan i vissa fall leda till problem med hjärtklaffar. Hos vissa djur är det svårt att förebygga tandsten. Detta kan bero på många olika orsaker. Då måste man sanera munnen med hjälp av specialutrustning.

Första tecken på problem i munnen kan vara dålig andedräkt eller minskat foderintag.

Har det gått för långt kan det leda till att man måste dra ut en eller flera tänder.

Vi erbjuder tandstenssanering med ultraljud samt tandröntgen.