Blodprovstagning och diagnostik på plats

Vi har samma blod- och labbaparater som de stora djursjukhusen i närheten.

Vi samarbetar med certifierade laboratorier i Sverige och Tyskland för att täcka de få prover som vi inte kan analysera på plats.

Har du ett prov som du vill skicka för avel eller i ett annat syfte kan vi hjälpa dig med detta?