Vi erbjuder:

Gastroskopi

Bronkoskopi

Ultraljud buk och hjärta

Blodprovstagning och diagnostik på plats.

Mjukdelskirurgi (kastreringar, främmande kroppar, tumörer, livmodersinflammationer, urinstenar, näsplastik, akuta ingrepp, mm)

Dialys

Sövning av patienter med hjärtproblem

Trakeala stenter för patienter med förträngningar i övre luftvägar.

Graviditetsultraljud i hemmiljö

Kardiologi

Tandvård

Vaccinationer, besiktning, avmaskning, pass

Avlivningar