Dialys

Som veterinär stöter man förr eller senare på patienter vars liv inte går att rädda, inte för man inte vet hur man skulle göra, utan för att man inte har en teknisk möjlighet till det. Bland dessa djur är majoriteten patienter med olika njurskador. T.ex. hundar och katter vars njurar har fått en akut skada, som skulle kunna behandlats, men gick bort p.g.a. höga URAT nivåer i blodet. Många kastrerade katter har en tendens till urinstensbildning. Bland dessa finns ett fåtal som får den ena eller båda uretärer täppta med uringrus eller sand.


Till akuta njurproblem hos hundar räknas svåra obstruktiva pyelonefriter eller glykol förgiftning som kan leda till dödsfall om huvudbehandlingen inte får igång njurfiltrationen i tid. Darför har vi bestämt att erbjuda möjlighet till dialys för våra patienter i de fall där den kan rädda liv.